Složení školské rady

Předsedkyně školské rady

  • Mgr. Seberová Jaroslava

Členky školské rady

  • Ing. Jana Janutková
  • Ing. Jiří Dvořák