Školní rok 2023 – 2024

Mgr. Vladimír Trávníček            ředitel školy
třídní učitel 2. a 4. ročníku
tel: 730621630
Mgr. Pavlína Růžičková         

třídní učitelka 1. ročníku

tel: 775943032

Mgr. Miroslava Machová               třídní učitelka 3. a 5. ročníku

tel: 777156509

Mgr. Jaroslava Seberová                učitelka 2., 3., 4. a 5. ročníku

tel: 724278698

Kateřina Voplakalová                                                     

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga          

tel: 722472698