Školní rok 2022 – 2023

Mgr. Vladimír Trávníček ředitel školy
třídní učitel 1. ročníku
tel: 730621630
Mgr. Pavlína Růžičková            

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

tel: 775943032

Mgr. Eva Sahulová                     třídní učitelka 2. a 3. ročníku

tel: 723510569

Mgr. Jaroslava Seberová   učitelka 1., 2., 3. ročníku

tel: 724278698

Kateřina Voplakalová                                            

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga          

tel: 722472698