Složení školské rady

Předsedkyně školské rady

  • Mgr. Jaroslava Seberová /tel. 724278698/

Členové školské rady

  • p. Jana Bínová  /tel. 775 591 267/
  • Ing. Jiří Dvořák /tel. 724056033/