Složení školské rady

Předsedkyně školské rady

  • Mgr. Seberová Jaroslava /tel. 724278698/

Členové školské rady

  • Ing. Jana Traxler Janutková /tel. 604755128/
  • Ing. Jiří Dvořák /tel. 724056033/